Porsche Anno Pezzi Tipo KIT EURO (Esc. IVA) FOTO
996 TT/X50/GT2/TURBO S
5 Turbo TCS-343 806,00
           
944S 16v 2.5Ltr Engine 187Bhp 1987 ~ 1989 6 Coolant TCS-435/C 283,00
944S 16v 2.5Ltr Engine 187Bhp 1987 ~ 1989 4 Ancillary TCS-435/ANC 93,00
944S 16v 2.5Ltr Engine 187Bhp
2 Induction TCS-435/IND 89,00